Skip to main content

Wie ben ik

1 Een afspraak staat na een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen Yvonne de Jongh en de cliënt.

In geval van verhindering voor een behandeling wordt u verzocht meer dan 48uur van te voren bericht te geven , anders wordt de behandeling in rekening gebracht.

2 Cliënten van een behandeling kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies van welke aard dan ook , die veroorzaakt worden aan Yvonne de Jongh of de praktijkruimte aan de Oranjeboomstraat 296 in Breda.

3 Yvonne de Jongh behoudt zich het recht om in gevallen van onmacht , ziekte , overlijden enz. de behandeling te annuleren of te verschuiven naar een andere datum. Mocht de afspraak niet doorgaan dan is de cliënt geen bedrag verschuldigd.

4 Yvonne de Jongh kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van de behandelingen. Behandelingen zijn vrijwillig en voor eigen risico.

5 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Yvonne de Jongh.