Skip to main content

Wie ben ik

Uw privacy :

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg.
Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik : *zorgvuldig en vertrouwelijk om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.

  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens , dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens blijven in het cliëntendossier , zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist , 20 jaar bewaard.

Yvonne de Jongh behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Dit statement is opgemaakt op 21-09-’23.